• DC Unlock the Multiverse Chapter 4 is live! Visit our store to order.
België: Hro Privacy Policy
Datum van inwerkingtreding: 19 december 2022
Dit Privacybeleid beschrijft de wijze waarop uw persoonsgegevens en andere informatie behandeld en verwerkt worden door Cartamundi Services nv en haar filialen, waaronder The United States Playing Card Company (samen "Cartamundi", "wij", "ons" of "onze") met betrekking tot de websites, mobiele apps en initiatieven die naar dit Privacybeleid verwijzen, en tot uw andere online of offline interacties met ons (“Diensten”). Dit Privacybeleid is van toepassing op de informatie die wij verzamelen en gebruiken wanneer u de Diensten raadpleegt en gebruikt of andere interacties met ons hebt.
Uw informatie wordt verwerkt door de The United States Playing Card Company, 300 Gap Way, Erlanger, KY 41018, VS, als verwerkingsverantwoordelijke.
GELIEVE DIT PRIVACYBELEID ZORGVULDIG TE LEZEN OM TE BEGRIJPEN HOE WIJ MET UW INFORMATIE OMGAAN.
DE INFORMATIE DIE WIJ VERZAMELEN
Tijdens het verstrekken van de Diensten verkrijgen wij informatie over u via de hierna besproken middelen.
 1. INFORMATIE DIE U ONS VERSTREKT
Wij verzamelen informatie die u ons rechtstreeks verstrekt. Wij verzamelen bijvoorbeeld informatie over u via:
 • Uw registratie voor en gebruik van onze Diensten;
 • Uw aankopen;
 • Verzoeken of vragen die u ons via online formulieren, e-mail of anderszins stuurt;
 • Uw inschrijving op onze nieuwbrief of om andere informatie te ontvangen, met inbegrip van promoties;
 • Uw deelname aan peilingen of wedstrijden.
Informatie over u. De soorten gegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen, omvatten:
 • Contact- en inschrijvingsgegevens, informatie die bepaalt of u in aanmerking komt
  , zoals uw volledige naam en e-mailadres, inloginformatie (wachtwoord en gebruikersnaam of e-mailadres), adres, telefoonnummer, online schermnaam en geboortedatum;
 • Informatie voor de verificatie van uw identiteit
  om gebruik te maken van bepaalde functies van de Diensten, zoals financiële transacties boven een bepaalde drempel. Onze dienstverlener Onfido zal een foto van uw identiteitsdocument (bv. identiteitskaart) en een geüploade selfie verzamelen en de gegevens van de gezichtsscans vergelijken om uw identiteit te verifiëren. Cartamundi heeft geen toegang tot de gegevens van deze gezichtsscans. Raadpleeg het
  voor meer informatie.
 • Informatie over transacties
  , zoals bestelgegevens, factuuradres, verzendingsadres en betalingsinformatie, bijvoorbeeld betaalkaart, betalingsdiensten zoals Paypal of cryptowallets (merk op dat de betalingsinformatie door externe betalingsverwerkers wordt verwerkt);
 • Vragen en feedback
  , met inbegrip van commentaren en vragen aan onze klantendienst (via e-mail, telefoon of online chat), of via peilingen;
 • Door de gebruiker aangemaakte inhoud
  : bepaalde delen van de Diensten kunnen u de gelegenheid geven om commentaar, foto's of andere inhoud te posten die, afhankelijk van waar u ze post, door iedereen kunnen worden gezien.
 • Alle andere informatie die u ons rechtstreeks verstrekt in verband met uw gebruik van de Diensten.
 1. INFORMATIE DIE WIJ AUTOMATISCH VERZAMELEN
Wanneer u onze Diensten gebruikt, verzamelen wij en onze dienstverleners bepaalde informatie automatisch met behulp van diverse technologieën, zoals cookies en soortgelijke tools die ons helpen om deze informatie te verzamelen. U vindt meer informatie over ons gebruik van cookies en soortgelijke tools in de rubriek “COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN” hierna. De informatie die wij verzamelen, met uw toestemming wanneer de wet dat vereist (merk op dat de toestemmingsvereisten tussen rechtsgebieden kunnen verschillen), omvat:
 • Informatie over toestellen en hun identificatie: met inbegrip van uw IP-adres, browsertype, browsertaal, besturingssysteem, identificatie van het toestel, de staat of het land waar u de Diensten hebt gebruikt, en software- en hardwarekenmerken. Wij kunnen aan de hand van uw IP-adres uw algemene locatie bepalen (bv. stad, staat of postcode).
 • Informatie over het gebruik: met inbegrip van verwijzings- en vertrekpagina's en URL's, platformtype, aantal kliks, bestanden die u downloadt, domeinnamen, landingspagina's, bekeken pagina's en hun volgorde, de op specifieke pagina's bestede tijd, de datum en het tijdstip waarop u de Diensten hebt gebruikt, foutenlogs, taalvoorkeuren en andere soortgelijke informatie.
 • Informatie over uw locatie: wanneer u de Diensten gebruikt, verzamelen wij en onze dienstverleners algemene informatie over de locatie van uw computer of mobiel toestel. "Algemene" informatie over uw locatie betekent informatie over de stad en het land of de staat waar uw toestel zich bevindt, op basis van het IP-adres. Wij kunnen ook algemene informatie over uw locatie verkrijgen wanneer u uw postcode invoert of locatiefuncties van de Diensten gebruikt, bijvoorbeeld om handelaren in uw omgeving te vinden. Deze informatie stelt ons in staat om u toegang te geven tot inhoud naargelang van uw algemene locatie. Indien wij via uw toestel nauwkeurige GPS-informatie over uw locatie verzamelen, zullen wij u vooraf uw toestemming vragen. U kunt in de instellingen van uw toestel het delen van nauwkeurige geolokalisatie-informatie uitschakelen.
Merk op dat bepaalde informatie, bijvoorbeeld nauwkeurige geolokalisatie- of biometrische informatie, door bepaalde wetgevingen als "gevoelig" wordt beschouwd en dat deze informatie overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten wordt verzameld.
Informatie die wij verzamelen via sociale mediaplatformen of diensten met eenmalige aanmelding
Als u inlogt met aanmeldgegevens van sociale media of eenmalige aanmelding (bijvoorbeeld Google of Facebook), kunnen wij afhankelijk van uw instellingen bepaalde informatie ontvangen die de aanmelding mogelijk maakt, zoals een verificatietoken of uw gebruikersnaam of e-mailadres. Uw interacties met ons via sociale media (bijvoorbeeld wanneer u ons "liket" of volgt, of commentaar achterlaat op onze pagina's) kunnen ons afhankelijk van uw instellingen toegang geven tot uw informatie op dat sociale netwerk, zoals uw naam, ID op het sociale netwerk, foto, huidige stad, uw commentaar over onze Diensten en de mensen/websites die u volgt.
Informatie die wij uit andere bronnen verzamelen
Wij kunnen ook persoonsgegevens over u uit andere bronnen verzamelen. Dit gebeurt uitsluitend voor zover de toepasselijke wetgeving het toestaat en omvat in het bijzonder de volgende gegevens:
 • Gegevens uit publieke bronnen (bv. demografische gegevens).
 • Zakelijke partners, marketingbedrijven, verkopers van consumentengegevens, onderzoekers en analisten die ons demografische gegevens en statistische informatie leveren over gebruikers in bepaalde rechtsgebieden.
 • Leveranciers van fraudepreventie en -detectie die ons persoonsgegevens leveren uit beschikbare bronnen – zoals sociale netwerken – voor de identiteitsverificatie: bv. naam, voornaam, leeftijd, gender, e-mail- en thuisadres, cookies, gegevens van sociale netwerken, door internetgebruikers aangemaakte gegevens en IP-adres.
Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van u of via sociale media en/of de bovenvermelde andere bronnen verzamelen met behulp van geautomatiseerde middelen combineren, compileren of met elkaar in verband brengen. Wanneer derde partijen ons persoonsgegevens onthullen, nemen wij maatregelen om te verzekeren dat die derde partijen wettelijk gemachtigd zijn om uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken.
HOE WIJ UW INFORMATIE GEBRUIKEN
Wij gebruiken uw informatie voor diverse doeleinden en met bepaalde wettelijke grondslagen (volgens de toepasselijke wetgeving), afhankelijk van de types informatie die wij van en over u hebben ontvangen, onder meer:
Om onze overeenkomst met u uit te voeren en:
 • Onze Diensten te leveren, ook wanneer u op deze Diensten inschrijft;
 • Contact met u op te nemen in verband met de Diensten, bijvoorbeeld met betrekking tot belangrijke beleidswijzigingen en updates over uw aankopen. Als de plaatselijke wetgeving het vereist, zullen wij uw toestemming vragen voor wij u marketing- of andere berichten sturen;
 • Te antwoorden op uw verzoeken in verband met uw transacties.
Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen om:
 • Onze Diensten te beveiligen, misbruik te voorkomen en technische problemen op te lossen;
 • Te antwoorden op uw informatieverzoeken en u een meer effectieve en efficiënte klantenservice te verlenen, ook via onze interactieve chatfuncties.
 • Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke vereisten, contact met u op te nemen in verband met de Diensten of over peilingen, promoties, speciale evenementen en andere onderwerpen waarvan wij menen dat ze u kunnen interesseren;
 • Uw interesses beter te begrijpen en onze Diensten te verbeteren;
 • Interne zakelijke operaties uit te voeren voor de ondersteuning van onze Diensten, zoals audits, fraudepreventie/bestrijding, facturering en boekhouding, verkoop en marketing, analyses, onderzoek en ontwikkeling;
 • Onze wettelijke rechten te vestigen, uit te oefenen of te verdedigen.
Aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, onder meer om:
 • Alle op ons toepasselijke procedures, wetten en reglementen na te leven;
 • Uw identiteit te verifiëren via onze dienstverlener voor identiteitsverificatie;
 • Uw informatie te bewaren en te gebruiken in verband met mogelijke juridische claims, indien nodig, en voor doeleinden in verband met compliance, regelgeving en audits.
Met uw toestemming, om:
 • U in staat te stellen om deel te nemen aan peilingen en wedstrijden;
 • U marketing- en andere commerciële berichten te sturen en om niet strikt noodzakelijke cookies te gebruiken, zoals uitgelegd in de onderstaande rubriek over cookies en soortgelijke technologieën, wanneer de plaatselijke wetgeving uw toestemming vereist (merk op dat deze vereisten tussen de rechtsgebieden verschillen en dat niet alle rechtsgebieden uw toestemming voor dit gebruik vereisen).
Wij kunnen ook in andere omstandigheden met uw toestemming persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken. U kunt uw toestemming op elk ogenblik intrekken, maar het is mogelijk dat u dan een dienst of functie die de verzameling of het gebruik van die persoonlijke informatie vereist niet zult kunnen gebruiken.
Geaggregeerde/geanonimiseerde informatie. Wij kunnen geaggregeerde en/of anoniem gemaakte informatie die niet langer met u of uw toestel in verband kan worden gebracht ("Geaggregeerde/geanonimiseerde Informatie") gebruiken voor alle doeleinden, zoals, zonder beperking, voor onderzoeks- en marketingdoeleinden; wij kunnen dergelijke gegevens ook delen met derde partijen zoals adverteerders, partners en sponsors.
Geautomatiseerde fraudedetectie: Voor bepaalde Diensten kunnen wij geautomatiseerde fraudedetectie toepassen om bedrieglijke accounts of transacties op te sporen en te blokkeren. Deze automatische controles worden uitgevoerd door onze leveranciers van fraudepreventie en -detectie en zijn gebaseerd op beschikbare bronnen zoals sociale medianetwerken. Deze gegevens kunnen worden gecompileerd en de leveranciers van fraudepreventie en -detectie kunnen geautomatiseerde analyses met behulp van algoritmen uitvoeren om elke transactie op basis van haar kenmerken een bepaalde risicoscore toe te kennen. Afhankelijk van haar score kan een transactie automatisch worden geweigerd. Inwoners van de EER en het VK vinden meer informatie over de keuzes in verband met deze geautomatiseerde fraudedetectie in de rubriek "Bijkomende informatie voor inwoners van het VK en de EER".
COOKIES EN SOORTGELIJKE TECHNOLOGIEËN
Wij kunnen in de uitvoering van onze Diensten een technologie gebruiken die "cookies" wordt genoemd. Een cookie is een stukje informatie dat de computer die onze Diensten host op uw browser opslaat wanneer u de Diensten bezoekt. Wij gebruiken verschillende soorten cookies en soortgelijke technologieën, met inbegrip van pixels, gif’s, web beacons en andere trackingtechnologieën, en eerste en derde partij cookies. Cookies kunnen permanent zijn en op uw computer blijven tot u ze verwijdert, of ze kunnen op uw browsersessie gebaseerd zijn en worden verwijderd wanneer u uw browser sluit.
Onze Diensten gebruiken de volgende types eerste partij en derde partij cookies:
 • Essentiële cookies 
Essentiële cookies zijn om zuiver technische redenen noodzakelijk om onze Diensten te gebruiken. Vanwege de technische noodzaak is alleen een informatieplicht van toepassing. Deze cookies worden geplaatst zodra u onze Diensten bezoekt (in tegenstelling tot optionele cookies, waarvoor uw toestemming vereist is). U kunt essentiële cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen, maar dat kan de functionaliteit van onze Diensten aantasten.
 • Optionele cookies
 • Targeting Cookies
Deze cookies worden door onze advertentiepartners geplaatst. Als u ze aanvaardt, kunnen onze advertentiepartners ze gebruiken om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze zijn gebaseerd op een unieke identificatie van uw browser en internettoestel. Als u deze cookies niet aanvaardt, krijgt u minder gerichte advertenties.
 • Sociale mediacookies
Deze cookies worden geplaatst door een reeks sociale mediadiensten die wij aan onze Diensten hebben toegevoegd opdat de gebruikers onze inhoud met hun vrienden en netwerken zouden kunnen delen. Als u ze aanvaardt, kunnen ze uw browser op andere websites volgen en een profiel van uw interesses samenstellen. Dit kan een invloed hebben op de inhoud en berichten die u te zien krijgt op andere websites die u bezoekt. Als u deze cookies niet aanvaart, is het mogelijk dat u deze tools voor delen niet kunt gebruiken of zien.
 • Performance Cookies
Als u ze aanvaardt, kunnen wij met deze cookies het aantal bezoeken en de bronnen van het verkeer tellen, om de prestaties van onze Diensten te meten en te verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke Diensten het meest en het minst populair zijn, en om te zien hoe individuen onze Diensten gebruiken en erin navigeren. Als u deze cookies niet aanvaardt, weten wij niet wanneer en hoe u onze Diensten hebt gebruikt.Afhankelijk van uw rechtsgebied kunt u bepaalde cookies van onze Diensten aanvaarden of weigeren. Bovendien hebben de meeste browsers instellingen die u de mogelijkheid geven om cookies desgewenst te weigeren. U vindt gedetailleerde instructies in uw browser. Als u niet alle cookies aanvaardt of de toestemming die u voor bepaalde cookies op ons verzoek hebt gegeven weer intrekt, is het mogelijk dat u niet alle functies van de Diensten zult kunnen gebruiken. Bezoek http://www.allaboutcookies.org/ of raadpleeg de cookie-instellingen van uw browser voor meer informatie over cookies en hoe u ze kunt beheren en verwijderen.
ONLINE ANALYSES
Wij kunnen diensten voor webanalyses (zoals die van Google Analytics) in onze Diensten gebruiken om met behulp van cookies en soortgelijke tools gebruiksinformatie te verzamelen en te analyseren; met het oog op audits, onderzoek of rapportage; in het kader van fraudepreventie; en om u bepaalde functies aan te bieden. Als u niet wenst dat Google Analytics uw informatie voor analyses gebruikt, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren door hier te klikken. Als u e-mail van ons ontvangt, kunnen wij bepaalde analysetools zoals clear GIF's gebruiken om gegevens te registreren, bijvoorbeeld wanneer u ons bericht opent of op een koppeling of banner in onze e-mail klikt. Met deze gegevens kunnen wij de effectiviteit van onze communicatie- en marketingcampagnes meten.
ONLINE ADVERTENTIES
Wij geven geselecteerde externe advertentiepartners de mogelijkheid om via onze Diensten cookies of andere trackingtechnologieën op uw browser te plaatsen om informatie over u te verzamelen, zoals hierboven uitgelegd. Deze derde partijen (bv. advertentienetwerken en advertentieservers zoals Google en andere) kunnen deze informatie gebruiken om u tijdens het browsen op het internet relevante inhoud en advertenties aan te bieden. U kunt de Network Advertising Initiative’s Consumer Opt-Out link, de Digital Advertising Alliance’s Consumer Opt-Out link, of Your Online Choices bezoeken om op uw interesses gebaseerde advertenties van bedrijven die aan deze programma's deelnemen te weigeren. Wij oefenen geen controle uit over deze mogelijkheden om advertenties te weigeren of over wie aan deze programma's deelneemt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de blijvende beschikbaarheid of de nauwkeurigheid van deze mechanismen. Merk op dat u deze programma's moet gebruiken op elke browser die u gebruikt. Als u ze gebruikt, is het mogelijk dat u op het internet nog altijd advertenties ziet, maar zullen die niet door de deelnemende bedrijven gericht zijn op basis van uw online activiteiten in het verleden.
HOE WIJ UW INFORMATIE ONTHULLEN
Wij onthullen uw informatie op de volgende manieren:
 • Dienstverleners.
   Wij maken uw informatie toegankelijk voor of onthullen ze aan geselecteerde derde partijen die ons diensten leveren. Zij verstrekken ons diverse diensten, met inbegrip van de hosting en opslag van gegevens, identiteitsverificatie, klantenservice, beveiliging, fraudepreventie en juridische diensten.
 • Filialen en dochtermaatschappijen
  . Wij onthullen uw informatie aan huidige of toekomstige filialen en dochtermaatschappijen van de bedrijvengroep Cartamundi, voor de in dit Privacybeleid beschreven doeleinden.
 • Externe partners voor de levering van co-branded of gezamenlijk geleverde producten en diensten.
  Sommige van onze Diensten kunnen van tijd tot tijd met andere entiteiten samenwerken om u diensten, producten, evenementen en promoties aan te bieden onder een gezamenlijk merk of als gezamenlijke promoties. De informatie die u met betrekking tot dergelijke Diensten verstrekt, kan rechtstreeks worden verzameld door of onthuld aan de derde partij of andere deelnemende sponsors of adverteerders van dergelijke Diensten. Deze derde partijen zullen uw informatie volgens hun eigen privacybeleid gebruiken.
 • Bescherming van Cartamundi en andere partijen.
   Wij kunnen de informatie die wij over u verzamelen en bewaren onthullen indien de wet het eist, of wanneer wij te goeder trouw menen dat het redelijkerwijs nodig is om: (a) te voldoen aan een wettelijke procedure (bv. een dagvaarding of gerechtelijk bevel) of een reglementaire verplichting; (b) een overeenkomst met u uit te voeren, indien relevant; (c) te antwoorden op claims dat inhoud inbreuk maakt op de rechten van derde partijen; (d) te antwoorden op uw verzoeken om klantenservice; (e) vermoedelijke of feitelijke illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of er actie tegen te ondernemen, of samen te werken met overheidsdiensten; en/of (f) de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Cartamundi, haar agenten, filialen, gebruikers en/of het publiek te beschermen. In deze gevallen kan uw informatie worden gedeeld met derde partijen zoals overheidsinstanties, volgens wetten of procedures aangewezen of voor deze doeleinden noodzakelijke derde partijen, onderzoeksentiteiten en bedrijven voor informatietechnologie of informatiebeveiliging.
 • Derde partijen die advertentiediensten leveren.
  Zoals hierboven beschreven, kunnen derde partijen zoals Google bepaalde informatie over u en/of uw gebruik van de Diensten verzamelen of ontvangen om u advertenties (met inbegrip van gepersonaliseerde advertenties) aan te bieden of om de prestaties van advertenties te meten en te analyseren.
 • Wij kunnen andere bedrijven kopen, ermee fuseren of ermee samenwerken. In dergelijke transacties (en ook in de overweging van dergelijke transacties) kan gebruikersinformatie deel uitmaken van de overgedragen activa. Indien een deel of het geheel van onze activa aan een derde partij worden verkocht of overgedragen, zal de klanteninformatie (met inbegrip van uw e-mailadres) waarschijnlijk een van de overgedragen bedrijfsactiva zijn.
 • Met uw toestemming.
  Wij kunnen op uw verzoek of met uw toestemming uw informatie met ontvangers delen.
Wij kunnen geaggregeerde/geanonimiseerde informatie met om het even welke derde partij delen.
UW RECHTEN EN KEUZES
Volgens de toepasselijke wet (afhankelijk van uw rechtsgebied) beschikt u over bepaalde rechten op uw informatie. Deze rechten worden in deze rubriek verder beschreven.
 1. UW WETTELIJKE RECHTEN
Volgens de privacywetten van de EER, het VK, Californië, Colorado en andere staten kunt u afhankelijk van het land of de staat waar u woont bepaalde verzoeken doen. U kunt mogelijk:
 • vragen dat wij inzage geven en/of een kopie verstrekken van bepaalde informatie die wij over u bezitten
 • vragen dat wij verouderde of onjuiste informatie bijwerken
 • vragen dat wij bepaalde informatie die wij over u bezitten verwijderen
 • vragen dat wij de manier beperken waarop wij bepaalde informatie over u verwerken en onthullen
 • bezwaar maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking gebaseerd is op de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen
 • uw toestemming voor de verwerking intrekken
Merk op dat uw rechten afhankelijk van uw rechtsgebied kunnen verschillen.
Voor meer informatie over uw wettelijke rechten volgens de toepasselijke wetgeving, of om uw rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd e-mailen op [email protected].
Wij zullen alle verzoeken in aanmerking nemen en u binnen de door de toepasselijke wetgeving bepaalde termijn antwoorden. Bepaalde informatie kan in sommige omstandigheden vrijgesteld zijn van dergelijke verzoeken, bijvoorbeeld indien wij uw informatie moeten blijven verwerken om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen (en de wet het toestaat), of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Voor wij op uw verzoek antwoorden, kunnen wij vragen dat u ons informatie verstrekt die wij nodig hebben om uw identiteit en woonplaats te bevestigen. De behandeling van uw verzoek is gratis. Wij kunnen evenwel een redelijke vergoeding aanrekenen of weigeren het verzoek te behandelen als het duidelijk ongegrond of buitensporig is.
Gemachtigde agenten van inwoners van Californië kunnen verzoeken indienen: [email protected]. Wij kunnen een bewijs eisen van de schriftelijke machtiging die u hebt gegeven.
Inwoners van Virginia kunnen hier beroep aantekenen tegen de weigering van een verzoek: [email protected]. Wij zullen binnen de wettelijk vereiste termijn antwoorden, met inbegrip van een schriftelijke verklaring over de resultaten van uw beroep.
Privacykeuzes: Verkoop, deel of verwerk mijn persoonlijke informatie niet voor gerichte advertenties
Inwoners van bepaalde staten, zoals Californië, Virginia of Utah, kunnen de "verkoop" van een deel of het geheel van hun persoonlijke informatie verbieden. Sommige van deze staten, zoals Californië en Virginia, kunnen hun inwoners bovendien de mogelijkheid geven om het delen of de verwerking van hun persoonlijke informatie voor op hen gerichte advertenties te verbieden. De toepasselijke wet geeft een ruime definitie van "verkopen" of "delen" die deze begrippen uitbreidt tot het verstrekken aan derde partijen van bepaalde informatie zoals cookies, IP-adressen, de identificatie van toestellen, browsegedrag en/of andere activiteiten die de levering en meting van op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maken. Als zodanig kunnen wij voor op u gerichte advertenties de volgende informatiecategorieën delen of verwerken voor doeleinden die als een verkoop kunnen worden beschouwd:
 • informatie over toestellen en identificaties, zoals het IP-adres, en unieke identificaties en cookies voor advertenties; informatie over verbindingen en gebruik, zoals de browsergeschiedenis of het gebruik van apps, geolokalisatie-informatie zoals uw stad; en afgeleide gegevens.
Indien u of uw gemachtigde agent het gebruik van uw informatie voor deze doeleinden wenst te verbieden, kan dat gebeuren zoals uiteengezet op de volgende pagina: Uw privacykeuzes.
Het is mogelijk dat u nog altijd advertenties zult ontvangen, maar ze zullen niet op uw interesses gebaseerd zijn. Merk op dat als u verschillende browsers, toestellen of diensten gebruikt, u telkens uw keuze zult moeten maken. In sommige gevallen zullen wij u ook een formulier aanbieden met in te vullen velden. Wij vragen dan uw e-mailadres of andere informatie om u aan een passende onderdrukkingslijst toe te voegen.
Merk op dat als u in de browser van uw toestel een wettelijk erkend signaal voor het weigeren van gerichte advertenties hebt ingeschakeld (bijvoorbeeld Global Privacy Control), wij uw keuze overeenkomstig met en zoals vereist door de toepasselijke wetgeving zullen respecteren.
 1. MARKETINGCOMMUNICATIE
U kunt ons opdragen uw contactinformatie niet te gebruiken om contact met u op te nemen met informatie over Cartamundi of haar producten of diensten waarvan wij menen dat ze u zullen interesseren. U kunt dat doen volgens de hierna beschreven procedure. U kunt bovendien onze marketing e-mails weigeren door de instructies onderaan de e-mails of berichten te volgen. Wij kunnen nog altijd bepaalde informatie gebruiken en onthullen zoals toegestaan door dit Privacybeleid of vereist door de toepasselijke wetgeving. U kunt bijvoorbeeld bepaalde transactionele e-mails die wij u sturen niet weigeren, zoals e-mails die uw verzoeken bevestigen of u op de hoogte brengen van wijzigingen van ons Privacybeleid of andere voorwaarden.
BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR INTERNATIONALE GEBRUIKERS
Aangezien Cartamundi in de Verenigde Staten actief is, wijzen wij u erop dat uw informatie kan worden verwerkt en bewaard in de Verenigde Staten en in andere rechtsgebieden, overal ter wereld waar wij en onze dienstverleners gevestigd zijn, en dat de privacywetten van die rechtsgebieden van die van het uwe kunnen verschillen. Telkens als uw informatie door ons wordt overgedragen, bewaard of verwerkt, nemen wij passende maatregelen om uw informatie volgens dit Privacybeleid en de toepasselijke wetgeving te beschermen. Deze maatregelen kunnen de toepassing omvatten van contractuele standaardbepalingen inzake de overdracht van uw informatie, of andere bijkomende maatregelen en voorzorgen die door de toepasselijke wetgeving worden erkend. U kunt op verzoek meer informatie over dergelijke bijkomende maatregelen verkrijgen (zie de rubriek "Contactinformatie" hieronder).
Als u zich zorgen maakt of klachten hebt over onze gegevensverwerking, verzoeken we u om eerst te trachten het probleem op lossen door rechtstreeks contact met ons op te nemen, zoals uiteengezet in de rubriek "Contactinformatie" hieronder. In voorkomend geval kunt u evenwel een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van uw land.
BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS IN CALIFORNIË
Als u een inwoner van Californië bent, schrijft de Californische wet voor dat wij u bijkomende informatie verstrekken over de manier waarop wij uw persoonlijke informatie ("personal information" volgens de definitie van de California Consumer Privacy Act (“CCPA”)) verzamelen, gebruiken en delen.
Wij verzamelen de volgende categorieën persoonlijke informatie: identificaties (zoals uw naam, e-mailadres en nummer bij de overheid); commerciële informatie (een overzicht van uw bestellingen); financiële gegevens (door een externe betalingsverwerker verwerkte betalingsinformatie en uw aankoopgeschiedenis); biometrische gegevens (verwerkt door een leverancier van identiteitsverificatie); internet- of andere netwerkinformatie (over uw interacties met onze Diensten); locatie-informatie (aangezien uw IP-adres een indicatie van uw algemene locatie kan zijn); afgeleide gegevens over u (bijvoorbeeld inhoud die u kan interesseren); en andere informatie die u identificeert of die redelijkerwijs met u in verband kan worden gebracht. Raadpleeg voor meer informatie over wat wij verzamelen en de bronnen van de verzameling de rubriek "De informatie die wij verzamelen" hierboven.
Wij verzamelen persoonlijke informatie voor de doeleinden die hierboven worden beschreven in de rubriek "Hoe wij uw informatie gebruiken".
Wij kunnen het volgende onthullen:
 • elk van de bovenstaande informatiecategorieën die wij verzamelen, aan onze filialen, onze zakelijke partners die u de diensten leveren die u hebt verzocht; dienstverleners; andere partijen, waaronder overheidsinstanties, indien de wet het vereist of om onze gebruiker en diensten te beschermen; sociale mediadiensten naargelang van de dienst en uw instellingen; en met uw toestemming of in verband met een bedrijfstransactie;
 • commerciële informatie en financiële gegevens, met inbegrip van uw betalingsinformatie en betalingsverwerkers; en
 • informatie over toestellen, identificaties en activiteiten op het internet of andere netwerken of toestellen met entiteiten die inhoud, advertenties en functies leveren.
Raadpleeg voor meer informatie de rubriek "Hoe wij uw informatie onthullen" hierboven.
Als u een inwoner van Californië bent, geeft de CCPA u of uw gemachtigde agent de mogelijkheid om bepaalde verzoeken te doen met betrekking tot uw persoonlijke informatie; zie de bovenstaande rubriek “Uw wettelijke rechten”. Wij zullen redelijke maatregelen nemen om uw identiteit en verzoeken te verifiëren, onder meer door de door u verstrekte accountinformatie, verblijfplaats of e-mailadres te verifiëren. De CCPA geeft u bovendien het recht om niet gediscrimineerd te worden (zoals voorzien in de toepasselijke wet) in de uitoefening van uw rechten volgens de CCPA.
De Californische wet geeft een ruime definitie van "verkopen" of "delen", die deze begrippen uitbreidt tot het verstrekken aan derde partijen van bepaalde informatie zoals cookies, IP-adressen, de identificatie van toestellen, browsegedrag en/of andere activiteiten die de levering en meting van op interesses gebaseerde advertenties mogelijk maken. Als zodanig kunnen wij de volgende informatiecategorieën delen voor doeleinden die (volgens de Californische wet) als een verkoop kunnen worden beschouwd:
 • informatie over toestellen en identificaties, zoals het IP-adres en unieke identificaties en cookies voor advertenties; informatie over verbindingen en gebruik, zoals de browsergeschiedenis of het gebruik van apps, geolokalisatie-informatie zoals uw stad; en afgeleide gegevens.
Indien u of uw gemachtigde agent het gebruik van uw informatie voor deze doeleinden (indien dat gebruik als een verkoop wordt beschouwd) wenst te verbieden, kan dat gebeuren zoals uiteengezet op de volgende pagina: Uw privacykeuzes.
Inwoners van Californië kunnen ook eenmaal per jaar bepaalde informatie opvragen over de onthulling van bepaalde categorieën van persoonlijke informatie aan derde partijen met het oog op direct marketing in het voorbije kalenderjaar.
Wij bewaren uw informatie zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor wij ze verzamelen, tenzij de wet een langere bewaringsperiode vereist of toestaat. Om te bepalen hoelang wij informatie bewaren, houden wij rekening met de aard en de gevoeligheid van de informatie, de doeleinden waarvoor wij ze verwerken, de toepasselijke wettelijke vereisten en onze legitieme belangen. Verschillende verwerkingsdoeleinden kunnen aanleiding geven tot verschillende bewaringsperioden voor dezelfde soorten informatie. Als u bijvoorbeeld onze marketing e-mails weigert, bewaren wij uw e-mailadres langdurig op onze onderdrukkingslijst om aan uw verzoek te voldoen.
Wat "Do Not Track"-signalen betreft, ondernemen wij geen actie wanneer wij een "Do Not Track"-signaal ontvangen, aangezien er momenteel geen universele norm bestaat om zulks te doen. Indien de wetgeving wordt gewijzigd om maatregelen als respons op dergelijke signalen te vereisen, zullen wij de dan geldende wetgeving naleven en dit Privacybeleid aanpassen.
BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN BRAZILIË
Wij zullen u middelen geven om inzage te krijgen van de gegevens die u ons hebt verstrekt, ze te corrigeren, uit te sluiten of te wijzigen, en om de correctie, uitsluiting of wijziging van de respectieve persoonsgegevens te vragen.
Voor meer informatie over uw wettelijke rechten volgens de toepasselijke wetgeving, of om uw rechten uit te oefenen, kunt u altijd contact met ons opnemen met behulp van de informatie in de onderstaande rubriek "Contactinformatie". U hebt recht op de volgende informatie:
 • Bevestiging van het bestaan van gegevensverwerking
  : U kunt de bevestiging vragen van het bestaan van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op inzage van uw gegevens:
  U kunt een kopie van de verwerkte gegevens vragen, die u in een leesbare en elektronische vorm zal worden verstrekt.
 • Aanpassing of correctie van gegevens:
  In bepaalde gevallen kunt u de bijwerking, aanpassing of correctie van uw gegevens vragen, in het bijzonder indien de gegevens onjuist of verouderd zijn.
 • Uitsluiting, blokkering en/of anonimisering van gegevens:
  U kunt vragen dat uw gegevens van onze platformen en opslagplaatsen worden uitgesloten, zonder daarvoor een rechtvaardiging te moeten geven; u kunt ook de uitsluiting, blokkering en/of anonimisering van deze persoonsgegevens vragen. Merk op dat dit ertoe kan leiden dat u de Diensten of al hun functies niet zult kunnen gebruiken.
 • Informatie over het delen van gegevens:
  U kunt informatie vragen over openbare en/of particuliere entiteiten waarmee wij uw persoonsgegevens hebben gedeeld.
 • Informatie over toestemming:
  U kunt informatie vragen over de mogelijkheid om in specifieke situaties geen toestemming te geven en over de gevolgen van het weigeren van toestemming.
 • Intrekken van toestemming:
  Indien u ons de toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u die toestemming te allen tijde intrekken.
Kanalen om gebruik te maken van uw rechten: Om gebruik te maken van de bovenvermelde rechten, moet u uw verzoek indienen via de rubriek "Contactinformatie" of rechtstreeks bij de hieronder vermelde Functionaris voor Gegevensbescherming. Uw verzoek moet het volgende bevatten: (a) uw identificatie (volledige naam en e-mailadres); (b) de vermelding van de maatregel die het voorwerp is van uw verzoek met betrekking tot uw persoonsgegevens en (c) indien van toepassing, de vermelding van de gegevens die het voorwerp zijn van het verzoek. De Functionaris voor Gegevensbescherming of wij zullen binnen 15 dagen op uw verzoek antwoorden, tenzij de toepasselijke wet een andere termijn voorschrijft. Wij zullen: (a) meedelen dat uw verzoek voldaan is; (b) een rechtvaardiging geven indien wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen of (c) een raming geven van een nieuwe termijn om aan het verzoek te voldoen, met een rechtvaardiging van die verlenging.
U zult ons onmiddellijk via de in de volgende paragraaf vermelde Functionaris voor Gegevensbescherming informeren indien onze medewerking nodig is voor de aanpassing, bijwerking, aanvulling, correctie of uitsluiting van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt (bv. persoonsgegevens van derde partijen). U zult ons alle relevante informatie bezorgen om ons in staat te stellen om binnen een redelijke termijn de nodige maatregelen te nemen.
Onze Functionaris voor Gegevensbescherming kan u helpen met betrekking tot dit Privacybeleid of onze verwerking van uw persoonsgegevens, en treedt op als communicatiekanaal tussen u, ons en de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit.
Naam: Kelly Sampaio
Niets in dit Privacybeleid is bedoeld om een voorwaarde, garantie, recht of aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken die volgens de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt. Sommige rechtsgebieden verbieden de uitsluiting van bepaalde garanties of voorwaarden of de beperking of uitsluiting van burgerlijke aansprakelijkheid. Bijgevolg zijn alleen beperkingen die de wetgeving van uw rechtsgebied toestaat op u van toepassing.
BIJKOMENDE INFORMATIE VOOR INWONERS VAN HET VK EN DE EER
Indien u in het VK of de EER woont, hebt u bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke informatie die wij over u bezitten. Voor zover de Data Protection Act van het VK en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU ("AVG") het toestaan, kunt u over de volgende rechten beschikken:
 • Recht op informatie:
   Betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over de verzameling en het gebruik van hun persoonsgegevens.
 • Recht op inzage: 
  Betrokkenen hebben het recht om hun persoonsgegevens te raadplegen en er kopieën van te vragen.
 • Recht op rechtzetting:
   Betrokken hebben het recht om te vragen dat onjuiste of verouderde persoonlijke informatie wordt bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • Recht op vergetelheid/Recht op wissing: 
  Betrokken hebben het recht om te vragen dat hun persoonsgegevens worden verwijderd. Merk op dat dit geen absoluut recht is en dat er op basis van bepaalde wetten uitzonderingen op kunnen gelden.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: 
  Betrokkenen hebben het recht om te vragen dat hun gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijk worden overgedragen of aan hen worden verstrekt. De gegevens moeten in een machineleesbare elektronische vorm worden bezorgd.
 • Recht op beperking van de verwerking: 
  Betrokkenen hebben het recht om de verwerking van hun persoonsgegevens te beperken of te weigeren.
 • Recht op intrekking van de toestemming: 
  Betrokkenen hebben het recht om de gegeven toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens in te trekken.
 • Recht op bezwaar: 
  Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (met bepaalde beperkingen).
 • Recht op bezwaar tegen geautomatiseerde verwerking: 
  Betrokkenen hebben het recht om bezwaar te maken tegen besluiten die uitsluitend op basis van geautomatiseerde besluitvorming of door de profilering met hun gegevens worden gemaakt.
 • Kennisgevingsplicht inzake de rectificatie of wissing van persoonsgegevens of verwerkingsbeperking:
  De verwerkingsverantwoordelijke zal overeenkomstig de Data Protection Act van het VK en de AVG elke rectificatie of wissing van persoonsgegevens of elke beperking van de verwerking meedelen aan iedere ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke zal de betrokkenen over deze ontvangers informeren indien de betrokkene hierom verzoekt.
Zoals vermeld in de bovenstaande rubriek "Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering", kan de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van onze controles om fraude te voorkomen ertoe leiden dat besluiten op basis van geautomatiseerde verwerking worden genomen, met gevolgen voor uw vermogen om de Diensten te gebruiken (bv. weigering van een verzoek om een account aan te maken, een storting te doen of een transactie uit te voeren).
Om uw rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te vrijwaren, kunt u:
 • Gebruikmaken van het recht om een menselijke interventie door ons te verkrijgen en het recht om uw standpunt te geven en het besluit te betwisten. Om gebruik te maken van dit recht, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar
  met "Geautomatiseerde besluitvorming" als titel van uw verzoek, en
 • Zinvolle informatie vragen over de gebruikte logica en over de draagwijdte en de voorziene gevolgen van een dergelijke verwerking. Om gebruik te maken van dit recht, verzoeken wij u om contact met ons op te nemen op
  .
HOE WIJ UW INFORMATIE BESCHERMEN
Wij nemen diverse passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om de aan ons verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, onrechtmatige toegang, openbaarmaking, beschadiging of vernietiging. Geen enkele transmissie op het internet of via e-mail is evenwel volledig veilig of foutloos. De gebruikersaccounts zijn met wachtwoorden beveiligd. Wij raden aan dat u een sterk wachtwoord kiest en zijn vertrouwelijkheid verzekert om onrechtmatige toegang tot uw account te voorkomen. Neem onmiddellijk contact met ons op als u een probleem met de veiligheid vaststelt of denkt dat uw account gecompromitteerd is. Houd hier rekening mee wanneer u ons online informatie verstrekt.
EXTERNE KOPPELINGEN EN FUNCTIES
Onze Diensten kunnen koppelingen bevatten naar websites of platformen van derde partijen, of naar functies van sociale media (bv. Twitter, Facebook). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacypraktijken van deze derde partijen. Uw gebruik ervan kan ertoe leiden dat informatie zoals uw IP-adres en via cookies verzamelde informatie door deze derde partijen wordt verwerkt. De verwerking van uw informatie zal onderworpen zijn aan het privacybeleid van de derde partijen en niet aan dit Privacybeleid. Gelieve het privacybeleid van de derde partijen te lezen indien u gebruik wenst te maken van de koppelingen en functies.
PRIVACY VAN KINDEREN
De Diensten zijn bedoeld voor een algemeen publiek en niet voor kinderen jonger dan 14 jaar; het is mogelijk dat voor sommige aspecten van de Diensten de gebruikers 18 jaar of ouder moeten zijn. Indien wij vaststellen dat wij onopzettelijk persoonlijke informatie ("personal information" volgens de definitie van de Children’s Online Privacy Protection Act van de Verenigde Staten) hebben verzameld van kinderen jonger dan 14 jaar zonder de geldige toestemming van hun ouders, of van personen jonger dan 18 jaar voor de toepasselijke Diensten, zullen wij redelijke maatregelen nemen om die informatie zo snel mogelijk te verwijderen.
GEGEVENSBEWARING
Wij zullen uw informatie overeenkomstig de toepasselijke wetgeving niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze werd verstrekt of voor onze gerechtvaardigde zakelijke doeleinden, tenzij een toepasselijke wettelijke vereiste ons verplicht om de informatie sneller te verwijderen of langer te bewaren.
WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID
Wij behouden ons het recht voor om dit Privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. Wij zullen het herziene Privacybeleid beschikbaar maken in onze Diensten, zodat u het van tijd tot tijd hoort te raadplegen. Om te weten of het Privacybeleid gewijzigd is sinds u het voor het laatst hebt gelezen, kunt u de "Datum van inwerkingtreding" nakijken. Na een ingrijpende wijziging van het Privacybeleid zullen wij u een passende kennisgeving sturen, overeenkomstig de wettelijke vereisten. Door de Diensten te blijven gebruiken, bevestigt u dat u de laatste versie van het Privacybeleid hebt gelezen en begrepen.
CONTACTINFORMATIE
Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen hebt over dit Privacybeleid of over onze gegevensbeschermingspraktijken, of als u gebruik wenst te maken van uw wettelijke rechten.
U kunt ons bereiken via e-mail op het adres [email protected] of per post op:
The United States Playing Card Company Attn: Privacy Policy 300 Gap Way Erlanger, KY 41018